Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Έναρξη Λειτουργίας της Πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Open eClass του ΔΙΕΚ Βέροιας για Εκπαιδευτές/τριες
- Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021 -
Στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΔΙΕΚ Βέροιας (Open eClass) μπορεί να γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης τεστ, ερωτηματολογίων ή εκπόνησης γραπτών εργασιών από τους σπουδαστές τις οποίες θα αναρτούν στην πλατφόρμα.
 
Το link της πλατφόρμας είναι: https://eclass-iekver.mysch.gr/openeclass/
 
Username: το πρόθεμα του email σας (μέχρι το @, χωρίς αυτό)
Προσοχή: το email του Μητρώου Εκπαιδευτών
(π.χ. για το e-mail georgesorlas@yahoo.gr, το username είναι georgesorlas)
Password: σας έχει σταλεί με email (αν κάποιος δεν το βρει να επικοινωνήσει με τον ΙΕΚ)