Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ενημερώνουμε τους Εκπαιδευτές/τριες και τους Σπουδαστές/τριες, ότι η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Open eClass του ΙΕΚ Βέροιας λειτουργεί στη διεύθυνση: https://eclass-iekver.mysch.gr και με νεότερη έκδοση 3.10.2 αντί της προηγούμενης 3.5.2.

Έχει μεταφερθεί σε Νέα Υποδομή και έχει Αναβαθμιστεί, και έχουν επιλυθεί τα προβλήματα λειτουργικότητας, ταχύτητας & ευστάθειας που παρουσίαζε.

Η πλατφόρμα Open eClass Δ.ΙΕΚ Βέροιας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις